Your Cart

Termeni și condiții pentru campania Învârtiți roata BF 2022

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

„ Învârtiți roata”

21.11 - 30.11.2022


Termeni și condiții de oferire a premiilor  


Punctul 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL


Campania Promoțională “Învârtiți roata” (denumită în continuare “Campanie”) este organizată și desfășurată de Matrax Distributors SRL, o societate comercială din România, cu sediul social în Bucuresti, Blv Decebal nr. 4, Bl S11, parter, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub numărul J40/11805/201, având Cod Unic de Înregistrare RO29178414 (denumită în continuare "Organizator").

Participanții la campania promoțională sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial", “Regulament”). 

Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui Participant, prin vizitarea site-ului www.i-sleep.ro și în magazinele fizice ale organizatorului din București și Cluj.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi desfășurarea Campaniei, cu condiția înstiintării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completări aduse prevederilor Regulamentului vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului și publicarea acestuia, în forma actualizată pe site-ul www.i-sleep.ro în magazinele fizice ale organizatorului din București și Cluj. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către Participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe/prin mijloacele mai sus amintite. 


Punctul 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI și DURATA CAMPANIEI

2.1 Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în perioada 21.11.2022 ora 00:00, ora României  – 30.11.2022 ora 23:59:59 ora României.

2.2 Această campanie se desfășoară online, pe site-ul: www.i-sleep.ro și în magazinele fizice – showroom-urile isleep din București și Cluj.


Punctul 3. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

3.1 Poate participa la prezenta Campanie orice persoană fizică cu vârsta peste 18 ani, domiciliată/rezidentă pe teritoriul României, pentru orice achiziție de produse comercializate conform condițiilor prezentate la punctele 4-6.

3.2 Pot participa la Campanie toate persoanele care s-au familiarizat și sunt de acord cu condițiile prezentate la punctul 4 al prezentului Regulament.

3.3 Participarea la Campanie nu necesită o achiziție în prealabil.

3.4 Participarea la Campanie presupune acceptarea implicită, integral, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament. 

3.5 Nu pot participa la această Campanie următoarele categorii de persoane:

- Persoanele care nu îndeplinesc condițiile menționate la articolul 3.1 de mai sus;

- Persoanele juridice, inclusiv forme asociative, cu sau fără personalitate juridică;

- Angajați ai Organizatorului, ai terților Parteneri implicați în derularea Campaniei, sau colaboratorii magazinelor partenere isleep, precum și soțul/soția și rudele de gradul I si II ai acestora (respective copii/părinți, frați/surori);

3.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate în art. 3.5 de mai sus. 


Punctul 4. VALABILITATEA CAMPANIEI.

4.1 Campania „Învârtiți roata” este valabilă în perioada 21.11.2022 ora 00:00, ora României  – 30.11.2022 ora 23:59:59 ora României.

4.2 Pentru obținerea de informații suplimentare va rugam să trimiteți un e-mail la office@matrax.ro 

În perioada Campaniei pot fi active și alte oferte ce intră sub incidența altor Termeni și Condiții specifici acelor campanii.


Punctul 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

5.1 Pentru a participa la campania „ Învârtiți roata” în perioada menționată la punctul 4 prezentat anterior, clientul (numit în continuare „Participant”) trebuie să învârtă de roata cu premii ce se va afla pe pagina principală de pe site-ul www.i-sleep.ro și să își introduce adresa de email pentru trimiterea premiului. 

5.2 Valoarea voucherelor nu se poate transforma în bani și nu se restituie câștigătorilor contravaloarea acestor vouchere.

5.3 Câștigătorii voucherelor vor putea folosi aceste vouchere pentru achiziții de produse isleep doar în magazinele fizice din București și Cluj cât și online pe www.i-sleep.ro. În cazul în care la folosirea voucherului pentru achiziționarea unui produs valoarea totală nu depășește valoarea voucherului, diferența nu se restituie. 

Totodată dacă valoarea cumpărăturilor este mai mare decât valoarea voucherului, Clientul va trebui să achite diferența de plată.

Valoarea voucherului se combină voucherul cu alte reduceri sau promoții)

5.4 Premiile pot fi combinate cu promoțiile actuale, așa cum sunt listate și active pe www.i-sleep.ro/promotions. 

5.5 Lista cu premii

Descriere            Valabilitate

-5% reducere    05.12.2022

-7% reducere    05.12.2022

-10% reducere    05.12.2022

-15% reducere      05.12.2022

-25% reducere    05.12.2022

125 LEI reducere 05.12.2022

150 LEI reducere 05.12.2022


5.6. Premiile pot fi folosite până la data de 05.12.2022

5.7 În cazul câștigării unui premiu, participantul va primi un e-mail de confirmare cu un cod personalizat și instrucțiuni pentru folosirea premiului.

5.8 Premiul poate fi dăruit unei alte persoane, dacă câștigătorul dorește, prin acordarea codului personalizat persoanei căreia dorește să-i facă cadou codul.


Punctul 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

6.1 În perioada 21-30 Noiembrie 2022 Organizatorul oferă prin intermediul unei roți cu premii, șansa oricărui participant de a câștiga unul din premiile descrise la punctul 5.5. 

6.2 Pentru a putea câștiga și revendica premiul, Participantul trebuie să învârtă de roată și să își introducă detaliile personale: nume, prenume și adresa de email.

6.3 Premiul afișat pe roată și câștigat de Participant va consta într-un cod de reducere nominal și va trimis pe emailul furnizat de Participant.


Punctul 7. Drepturi și responsabilități:

7.1 Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care participantul introduce informații incorecte și/sau înșelătoare și nu își poate răscumpăra premiul.

7.2 Fiecare participant trebuie să se asigure că el/ea introduce informații reale și corecte.

7.3 Organizatorul își păstrează dreptul de a înceta Campania în orice moment, în cazul în care apar circumstanțe care împiedică și/sau interzic continuarea Campaniei, incluzând, dar fără a se limita la - abuzuri, încălcarea prezentului Regulament, forță majoră, act administrativ, autoritate judiciară sau altă autoritate. În aceste circumstanțe, Organizatorul nu datorează nicio compensație participanților.

7.4 Sunt absolut interzise orice încercare de manipulare a Campaniei și a site-ului web pe care Campania se desfășoară. În cazul unei astfel de încercări, Organizatorul are dreptul de a descalifica participantul fără notificare și justificare.

7.5 În cazul în care valoarea premiului depășește suma de 600 lei, câștigătorii au obligația de a furniza pe adresa de email a organizatorului office@matrax.ro datele de identificare (nume, prenume, telefon, copie C.I) necesare pentru plata și declararea impozitului pe premii. 

7.6 În cazul în care Caștigătorul refuză primirea premiului, acesta va rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de el în maniera în care o va considera necesară. 


Punctul 8. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA PROMOȚIEI. FORȚA MAJORĂ

8.1 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră astfel cum este definită de lege, inclusiv în cazul imposibilității obiective și insurmontabile a Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

8.2 Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând, în baza liberei decizii a Organizatorului.

8.3 Organizatorul poate actualiza oricând acești Termeni și Condiții, iar actualizările intră în vigoare imediat după ce au fost publicate pe site-ul Organizatorului - www.i-sleep.ro

8.4 Acești Termeni și Condiții intră în vigoare la data de 22.11.2022.


Punctul 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Prin plasarea unei comenzi sau înscrierea emailului în baza noastră de date, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc. Datele personale ale dumneavoastra sunt prelucrate de Matrax Distributors SRL în temeiul relației contractuale (executare de contract), în conformitate cu Termenii și Condițiile cât și cu Politica de Confidențialitate ce se află pe www.i-sleep.ro.

9.2. Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor în beneficiul dumneavoastră

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

(a) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

(b) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă pentru bunurile achiziționate;

(c) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

(d) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

(e) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau produsele isleep.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Matrax Distributors SRL și dumneavoastră. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

9.3. Clientul înțelege, de asemenea, că datele de mai sus pot fi dezvăluite către:

Alte societăți 

Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)

Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă

Autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

9.4. Matrax Distributors SRL se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016, privind protecția datelor personale stocate, precum și pe o perioadă minimă de 30 zile. Ca atare, Matrax Distributors SRL se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale solicitantului și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

9.5. În calitate de persoane vizate conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Palamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, au următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite sa obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

d. Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;

e. Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

f. Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

g. Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scopul de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

- În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioadă care-i permite Operatorului să verifice exactitatea acestor date;

- În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

- În cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță;

- În cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f. Dreptul la portabilitate: în masura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o forma structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

9.6. Persoanele vizate pot cere dacă doresc ca informațiile să le fie comunicate la o anumită adresă, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea. Pentru orice nelămuriri participanții pot transmite solicitări la adresa Blv. Decebal nr 4, bloc S 11, parter, Sector 3, București, sau la adresa: office@matrax.ro

9.7. Pentru exercitarea drepturilor, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa societății indicate în prezentul Regulament, sau la adresa office@matrax.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în orice mod, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Matrax Distributors SRL sau atunci când există un interes legitim.

9.8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și cerere în justiție: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

9.9. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa în justiție.

9.10. Matrax Distributors SRL se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând persoanelor vizate.


Punctul 10. ERORI LA PROMOVAREA MATERIALELOR

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Având în vedere limitările obiective specifice materialelor, acestea vor fi completate cu prevederile prezentului Regulament. 


Punctul 11 TAXE si IMPOZITE:

11.1 Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte uplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (achiziția propuselor participante la Campanie).

11.2 Organizatorul va calcula, plăti și declara impozitul pe premii, datorat la acordarea premiului și pentru care există obligativitatea de reținere, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care premiul acordat unui singur câștigător depășește plafonul zillnic stabilit de lege ca fiind neimpozbil (600 lei). Orice alte obligații de natura fiscală sau de alta natura, în legătură cu premiile revin în exclusivitate câștigătorului. 

11.3 În conformitate cu legislația financiar-fiscală, fiecărui Cațtigător al unui premiu cu o valoarea mai mare de 600 lei, care acceptă premiul și căruia i se înmânează acest premiul i se va solicita în mod obligatoriu o copie după Cartea de Identitate, fiind necesară Organizatorului sub aspectul legislației finanicar-fiscale. 


Punctul 12 TEMEIUL LEGAL

12.1 Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii și legislația privind protecția persoanelor fizice în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, legislația privind publicitatea.

12.2 Reclamațiile privind produsele sau serviciile implicate în Campanie după finalizarea Campaniei în conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate în considerare și nu vor reprezenta răspunderea Organizatorului.

12.3 În caz de tentative, sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

12.4 Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Departamentul Relații Clienți la nr. de telefon +40 2132 120 85 sau adresa de email: office@matrax.ro

12.5 Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participanților care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare.

În eventualitate unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia organizatorului va fi definitivă. 

12.6 Pentru mai multe informații, puteți accesa:

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii;

Legea nr. 148/2000 privind publicitatea;

Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă;

Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor;

Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;Organizator

Matrax Distributors SRL